Zašto su toplotne pumpe dobra ideja ?

TOPLOTNE PUMPE

Raspoloživost fosilnih goriva plina i nafte vremenski je ograničena. Ova činjenica zaokuplja sve više svijest ljudi kao i potreba za zaštitom okoliša. Iz tog razloga korištenje obnovljivih izvora energije dobiva sve više na značaju. Za razliku od drugih obnovljivih izvora energije kao što je solarna energija i energija vjetra, toplina iz okoliša (zemlja, voda, zrak) dostupna je za non-stop korištenje tokom cijele godine. Toplotnom pumpom, bez dodatnog izvora energije, moguće je pokriti sve potrebe za toplotnom energijom jedne kuće za grijanje i PTV (priprema tople vode). U Švicarskoj se danas svaka treća novogradnja oprema nekom od tipova toplotnih pumpi, u Švedskoj 7 od 10 novogradnji a u Njemačkoj i Islandu jedna četvrtina.toplinske pumpe18

U tom okviru toplotne pumpe doživljavaju svojevrsnu renesansu. Otklonjene su tehničke nesavršenosti koje su popratile prvi “bum” početkom 80-ih godina da bi danas toplotne pumpe predstavljale pouzdan, ekonomičan i ekološki sistem grijanja koji će u bliskoj budućnosti biti vodeći način grijanja i hlađenja.

toplotna pumpa

EM-Electronics d.o.o. - ovlašteni za prodaju, montažu i servis toplotnih pumpi.

Tu smo da vam pomognemo pri odabiru pravog klima uređaja za vas!
Javiti nam se možete preko kontakt forme na stranici, na mail mirza@em-electronics.ba ili na broj telefona: +387 61 100 150

Naučite više o toplotnim pumpama

Princip rada toplotne pumpe za grijanje

Toplotne pumpe su uređaji koji omogućavaju prijenos toplotne energije iz sistema nižeg temperaturnog nivoa (zemlja, voda,zrak) u sistem većeg temperaturnog nivoa (centralno grijanje ili PTV) korištenjem dodatne energije rada (struja za kompresor) pomoću kružnog procesa prikladnog radnog medija (freon).

Princip rada toplotne pumpe je jednostavan, mogli bi ga usporediti s kućanskim frižiderom samo u obrnutoj funkciji: on grije umjesto da hladi.

Energija okoline (zemlja, voda, zrak) prenosi se radnom tvari do kompresora koji vrši pritisak na radnu tvar čime joj se povećava temperatura koja se putem kondenzatora i izmjenjivača unutar kondenzatora zaprima toplotu i šalje toplu ogrijevnu vodu u sistem centralnog grijanja. Nakon toga se radni medij preko ekspanzijskog ventila vraća u isparivač. U ekspanzijskom ventilu radni medij ekspandira s višeg pritiska kondenzatora na niži pritisak isparivača i ohlađuje se. Time je zatvoren kružni proces isparavanje-kompresija-kondenzacija-ekspanzija koji se stalno ponavlja. 

Kompresorskom krugu radni medij je freon (R 407C, R 404A itd.) Toplotne pumpe na električni pogon dobivaju cca. 3/4 topline za grijanje iz okoliša a preostalih 1/4 je električna energija potrebna za pokretanje kompresora. Iz omjera PREDANE topline grijanja i UTROŠENE električne energije dobije se koeficijent učinka (3+1=4) koji opisuje DJELOTVOTNOST toplotne pumpe. 

toplotna pumpa princip rada

Radi standardizacije prihvaćen je jedinstveni COP koeficijent (coefficient of performance= faktor grijanja ili toplinski množitelj) koji opisuje omjer promjene topline prema uloženom radu.
Jednostavnim riječnikom, ako toplotna pumpa ima COP 4 onda ona daje 4 kW energije za svaki 1 kW uložene energije.

Sastavni dijelovi toplinske pumpe

Srce svake toplotne pumpe je kompresor koji služi za povećanje pritiska i temperature hladne strane (izvora topline) u odnosu na toplu stranu (krug grijanja). Za razliku od do nedavno korištenih  klipnih kompresora hermetički Scroll kompresori odlikuju se dugotrajnošću, tihim radom, malom masom i malim utroškom električne energije. Komprimiranje medija unutar kompresora odvija pomoću dvije Arhimedove spirale.

Zrak kao izvor topline ?

TOPLOTNE PUMPE NA ZRAK

Najmanji izdatak za eksploataciju jednog izvora topline predstavlja vanjski zrak. On se usisava kroz kanal, ohlađuje u isparivaču toplotne pumpe i nakon toga ponovno predaje okolišu.

Savremena toplotna pumpa zrak-voda može proizvesti toplinu grijanja do temperature vanjskog zraka od -25°C. Međutim, kod optimalnog dimenzioniranja kod ovako niskih temperatura toplotna pumpa ne može više potpuno pokriti potrebe za zagrijavanjem stambenog prostora i PTV zbog čega je poželjna ugradnja elektro-grijača u međuspremnik. Budući da izmjenjivač topline zrak-voda recirkulira relativno veliki volumen zraka (3000 do 4000 m3/h) kod rasporeda otvora za zrak u zgradi treba uzeti u obzir moguće stvaranje buke.

toplotne pumpe zrak