Reference


 

Izdvajamo samo neke od naših klijenata :

 1.   1. Benzinske pumpe DVA LAVA d.o.o.  G.Rainci Kalesija
 2.   2. Benzinske pumpe POLO d.o.o. Kalesija
 3.   3. Benzinske pumpe TDIZEL d.o.o. N.Travnik
 4.   4. TEMPO PLAST d.o.o. Srebrenik
 5.   5. HRASTIK d.o.o. Živinice
 6.   6. BM COMPANY d.o.o. Živinice
 7.   7. IVEREX d.o.o. Živinice
 8.   8. JZU DOM ZDRAVLJA Banovići
 9.   9. ŠUMA I DVORIŠTE d.o.o. Živinice
 10.  10. PLANINSKI STUDENAC d.o.o. Osmaci
 11.  11. KOBENS d.o.o. Živinice
 12.  12. UNO d.o.o. Tešanj
 13.  13. TMB d.d. Banovići
 14.  14. KONJUH d.d. Živinice
 15.  15. ALUPLASTIK d.o.o. Živinice
 16.  16. SIM d.o.o. Živinice
 17.  17. BENF COMPANY d.o.o. Živinice
 18.  18. RENESANSA d.o.o. Živinice
 19.  19. SMS PLAST d.o.o. Živinice
 20.  20. KERA & DISK d.o.o. Živinice
 21.  21. GOLD PETROL d.o.o. G.Rainci Kalesija
 22.  22. POZDER d.o.o. Banovići
 23.  23. HENKOPROM d.o.o. Žepče
 24.  24. STM COMPANY d.o.o. Živinice
 25.  25. MEMI ALI  d.o.o. Živinice
 26.  26. EDAZ d.o.o. Živinice
 27.  27. LIV d.o.o. Živinice
 28.  28. BIRPARIĆ d.o.o. Banovići
 1.  29. VEREN STAN d.o.o. Živinice
 2.  30. VITING d.o.o. Vitez
 3.  31. EXTRA d.o.o. Tuzla
 4.  32. VOLTAŽ d.o.o. Brčko distrikt
 5.  33. FOTEX d.o.o. Banovići
 6.  34. TANOVIĆ d.o.o. Banovići
 7.  35. SIMMAD d.o.o. Banovići
 8.  36. BITA INVEST d.o.o. Tuzla
 9.  37. AVIA d.o.o. Tuzla
 10.  38. A2 ENYI d.o.o. Živinice
 11.  39. FAMELAS d.o.o. Živinice
 12.  40. GRAČAC KOMERC d.o.o. Živinice
 13.  41. ZEMBAS d.o.o. Banovići
 14.  42. CARGO TRANS d.o.o. Banovići
 15.  43. LECHLER d.o.o. Živinice
 16.  44. HD TRUMIĆ d.o.o. Živinice
 17.  45. PALABRAS d.o.o. Živinice
 18.  46. MOST d.o.o. Živinice
 19.  47. TABAK ELEKTRONIK d.o.o. Banovići
 20.  48. FENI PROM d.o.o. Banovići
 21.  49. KEMING d.o.o. Banovići
 22.  50. ALGORITAM INŽENJERING d.o.o. Živinice
 23.  51. SM TRANSKOP d.o.o. Banovići
 24.  52. HiH d.o.o. Živinice
 25.  53. SEZIX d.o.o. Živinice
 26.  54. UDRUŽENJE CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA Tuzla
 27.  55. MIDEN COMPANY d.o.o.
 28.  56. HYPOMARKET d.o.o. Srebrenik
 29.  57. VALPLAST d.o.o. Srebrenik
 30.  58. DEKOR d.o.o. Banovići


Vijesti