Menadžment


Mi se konstantno borimo da iz navedenih sredina izvučemo najbolje.

Pored navedenog radimo na unapređenju sistema poslovanja i stvaranju prepoznatljivog imena. Sve svoje poslovne aktivnosti gradimo na poštenom pristupu korisniku. Cilj nam je u narednom periodu postići sistem kvalitete u skladu sa ISO certifikatom.Mirza Parić Vijesti